projekt Slovensko Predsedovanje Svetu EU 2008

Nastanek simbola (shematsko; flash)

Video: AVI 2MB

Razstava PEU08; Muzej novejše zgodovine Slovenije

Bruselj - slideshow

GALERIJA

  1. Osnovni simbol PEU 1,2 (smernice, koncept, zasnova, rešitev)
  2. Sistem vidne podobe PEU (koncept, struktura, vsebine, rešitev)
  3. Sistem vidne podobe Partnerstva PEU (koncept, struktura, vsebine, rešitev)
  4. Kreativno vodenje in svetovanje projektu vidne podobe PEU
  5. Kreativno vodenje in svetovanje projektu vidne podobe Partnerstva PEU

PEU GALERIJA

elektronsko področje

PEU GALERIJA

TV/video področje

PEU GALERIJA

področje prostorskega označevanja podobe PEU


PEU GALERIJA

osnovne tiskovine PEU

·         dopisi z vodnim znakom PEU

·         pisemske ovojnice

·         vizitke

·         mape

·         nosilne vrečke

·         pisalni bloki z vodnim znakom PEU

·         brošure

·         akreditacijske kartice in trakovi

·         post-it

·         ovojni papir

·         oznake vozil ip.

PEU GALERIJA

protokolarne tiskovine PEU

·         vabila, jedilniki

·         imenske kartice

·         namizne oznake

·         oznake za prtljago

·         protok.ovojnice

·         vljudnostne vizitke, itd.

PEU GALERIJA

promocijski in protokolarni elementi PEU

·         plakat PEU 1,2

·         razglednice PEU 1,2,3

·         vabila PEU 1,2

·         oznake USB ključev, radirk

·         priponke PEU

·         oglas in letak o nastajanju simbola

·         majice

·         dežnik

·         voščilnica

·         nahrbtnik PEU 1-2

·         flis set kapa/šal

·         velika brisača PEU

·         nabor kravat in rut PEU z embaliranjem

·         pisalo 2

PEU GALERIJA

pojavnosti partnerjev PEU

·         video Partnerji PEU

·         Adria Airways (označevanje na zunanjosti in notranjosti letal, poenotenje flote, nalepke, vljudnostne kartice, v reviji Inflight Magazine, zastave)

·         Aerodrom Ljubljana (označevanje v prostoru, na fasadah, info pult, ekranske slike, VIP prostori, small jet objekt, zastave)

·         Steklarna Rogaška (protokolarna steklenina PEU, unikatne akreditacijske priponke ministrske ravni)

·         Radenska (označevanje uradne pijače PEU)

·         Žito (oblikovanje sladice PEU)

·         Kompas (oblikovanje podobe avtobusov PEU, oznak uslužbencev)

·         Hoja (oblikovanje unikatnih sedežnih kosov PEU)

·         Petrol (zastava)

·         vsem partnerjem (25) rešeno sopojavljanje simbolik

PEU GALERIJA

 

foto: arhiv RKKO in eu2008.si