pravno obvestilo in piškotki

Naše spletne strani uporabljajo običajne piškotke (cookie), ki vam in nam pomagajo pri tekoči navigaciji in statistični obdelavi. V primeru, da teh piškotkov ne sprejemate, naših strani ne ogledujte.

*

Omejitev odgovornosti

Spletne strani RKKO d.o.o. in Hiše grafike d.o.o. so oblikovane z namenom omogočiti splošne informacijo o nas, naših storitvah ter o našem delovanju širše. 

S potrebno skrbnostjo pri oblikovanju spletnih strani poizkušamo zagotavljati točnost in ažurnost podatkov vsebovanih na teh spletnih stranih, vendar ne prevzemamo nikakršne odgovornosti o njihovi točnosti in celovitosti.

Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Niti RKKO ali Hiša grafike niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi te spletne strani zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. 

Spletne strani rkko.si, robert-kuhar.com ali hisagrafike.si vsebujejo tudi povezave s spletnimi stranimi tretjih oseb. Hiša grafike d.o.o. ali RKKO d.o.o. ne prevzema odgovornosti za spoštovanje zasebnosti in vsebino takih spletnih strani niti ne za pravilnost in točnost podatkov na spletnih straneh tretjih oseb. 

Pridržujemo si pravico, da spremenimo vsebino naših spletnih strani kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog brez predhodnega opozorila. RKKO in Hiša grafike ne prevzemata odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.

Zaščita avtorskih pravic in pravic intelektualne lastnine

Informacije in podobe, vsebovane na teh spletnih straneh, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, so lahko (brez sklenjenega drugačnega pisnega dogovora z Hišo grafike d.o.o. ali RKKO d.o.o.) shranjevani, razmnoževani ali kako drugače razširjani le v nekomercialne namene, pri čemer morajo vsebovati navedbe o avtorskih ali drugih pravicah (vir podatkov mora biti vidno označen, podatki pa morajo ostati nespremenjeni).  Podatki ali dokumenti, ki so objavljeni na teh spletnih straneh in katerih vir ni RKKO ali Hiša grafike, ni dovoljeno nepooblaščeno razmnoževati ali razširjati. Neupravičeno spreminjanje, izbris, poškodovanje, uničenje ali kako drugače povzročena neuporabnost podatkov Hiše grafike so kaznivi.

Varovanje zasebnosti

Hiša grafike in RKKO sta pripravila to izjavo, ki izkazuje našo zavezanost varovanju zasebnosti. V nadaljevanju opisujemo naš sistem zbiranja in širjenja informacij za naše spletne strani. Kontaktne informacije uporabljamo za vzpostavitev stika z obiskovalcem, kadar je to potrebno. Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne uporabljamo v druge namene ter jih ne razkrivamo tretjim strankam. Vaš IP-naslov bi uporabili pri ugotavljanju težav s strežnikom in urejanju spletne strani.